کشاورزی

در جهان امروز همراستا با رشد قابل‌توجه جمعیت، منابع طبیعی کمیاب‌تر می‌شود و تغییرات آب و هوایی به طور چشمگیری رخ می‌دهد،  و این به این معنا است که نقش صنعت کشاورزی به‌منظور تامین غذای جهانی پررنگ‌تر می‌شود.توجه به این امر با پیشرفت‌های اخیر در چارچوب‌های قانونی و سیاست‌ها، از جمله تغییرات مورد انتظار در سیاست کشاورزی مشترک (CAP)(Common Agricultural Policy) در اتحادیه اروپا دیده می‌شود