نفت،گازو انرژی

صنعت برق برای تحقق ارزش ناشی از تحول سریع دیجیتال مناسب است. شرکت‌های این صنعت، با بهره‌گیری از اجزای سازنده‌ی دیجیتال‌سازی، مانند پلت‌فرم‌های خدمات، دستگاه‌های هوشمند، «ابر» و تجزیه‌و‌تحلیل پیشرفته، این فرصت را دارند که چرخه عمر دارایی‌های زیرساختی خود‌ را افزایش دهند، جریان‌های شبکه برق را بهینه کنند و مشتری را در مرکز نوآوری‌های خود قرار دهند.

 

ادامه مطلب
از زمان انقلاب صنعتی، صنعت نفت و گاز نقش مهمی در تحول اقتصادی جهان داشته و با توجه به افزایش نیاز به انرژی برای تولید گرما و نور با گسترش جمعیت جهان، این نقش تقویت شده است. امروزه صنعت نفت و گاز این فرصت را دارد که مرزهای خود را از طریق دیجیتال‌سازی مجددأ تعریف نماید. 
ادامه مطلب