صنایع معدنی و فلزات

رونق کالاها در دهه ۲۰۰۰ و در اوایل قرن بیست و یکم اتفاق افتاد. قیمت‌های بسیاری از کالاهای فیزیکی (مانند مواد غذایی، نفت، فلزات، مواد شیمیایی، سوخت و موارد مشابه) افزایش یافت و در برهه‌ای دچار سقوط شد ( ۲۰۱۴–۲۰۰۰). این روند به دنبال رکود بزرگی بود که در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ این کالاها را فراگرفته بود. رونق کالاها عمدتا به دلیل افزایش تقاضا از بازارهای نوظهور مانند کشورهای BRIC، به ویژه چین در دوره ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۳ و همچنین ناشی از نگرانی‌ها در مورد در دسترس نبودن عرضه طولانی مدت به وجود آمد.