سیستم های سایبر فیزیکی

یکی از مفاهیم کلیدی در صنعت ۴.۰ ، کارخانه هوشمند است که به آن کارخانه دیجیتال نیز گفته می­شود. کارخانه­ی هوشمند مصداقی است که وضعیت آینده یک سیستم تولید کاملاً متصل را توصیف می­کند، که عمدتا بدون استفاده از نیروی انسانی عمل می­کند. کارخانه­ی هوشمند به تولید، انتقال، دریافت و پردازش داده­های ضروری می­پردازد و از آن­ها در جهت تولید انواع کالاها استفاده می­نماید.