درباره ما

مرکز تعالی صنعت در سال های اخیر‌، استفاده از فناوری های نوین برای رفع نیازمندی های صنایع به امری ضروری تبدیل شده است. صاحبان صنایع تلاش دارند با بهره گیری از تحولات در ابعاد مختلف فناوری و اقتصادی، در جهت ارتقاء بهره وری، کیفیت و کاهش هزینه تمام شده گام بردارند. مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) با توجه به فعالیت بیش از ۳ دهه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تعامل گسترده با صنایع مختلف کشور، اقدام به راه اندازی اولین مرکز تعالی صنعت در کشور نموده است. هدف اصلی این مرکز، ایجاد هم افزایی بین فعالین اکوسیستم هوشمندسازی صنعت، ارائه راهکار و خدمات برای هوشمندسازی صنایع مختلف در کشور می باشد. از جمله خدمات اصلی مرکز تعالی می توان به موارد زیر اشاره نمود:‌

  • مشاوره و ارائه راهکار به صنایع در حوزه هوشمندسازی
  • مشاوره و ارائه راهکار به نهادهای دولتی و حاکمیتی جهت تسهیل هوشمندسازی صنایع و تحقق انقلاب چهارم صنعتی در کشور
  • راه بری و نظارت بر اجرای پروژه هوشمند سازی در صنایع
  • آموزش و ارایه کارگاه های تخصصی
  • ارزیابی سطح بلوغ و سطح آمادگی هوشمند سازی صنایع وپیشنهاد برنامه اجرایی مدیریت و اجرای پروژه