جلسه نهایی ارائه دستاوردهای پروژه تدوین نقشه‌راه تحول دیجیتال و رونمایی از مدل بانکداری دیجیتال بانک کشاورزی در شورای فناوری اطلاعات بانک

در جلسه شورای فناوری اطلاعات بانک کشاورزی که با حضور مدیر عامل محترم بانک کشاورزی جناب آقای خدارحمی، اعضای هیئت مدیره و معاونین بانک برگزار گردید، دستاوردهای نهایی پروژه تدوین نقشه‌راه تحول دیجیتال بانک کشاورزی توسط شرکت مگفا به‌عنوان مشاور طرح ارائه گردید. در این جلسه مدل کلان بانکداری دیجیتال بانک کشاورزی رونمایی و نظرات مدیران ارشد بانک دریافت گردید تا اولین اقدام اجرایی جهت حرکت در مسیر دیجیتالی شدن بانک کشاورزی آغاز و در یک بازه زمانی ۳ ساله چشم‌انداز تحول دیجیتال بانک محقق گردد.